Anna Berglund

Glaskonstnär & formgivare

Picta Hortum gård 3 Nya KS i Solna2015

picta 3

picta 2

pictahortum4
Inspirationen till mitt verk PICTA HORTUM är till en början hämtad från alla de slott och herrgårdar som är belägna runt om i Solna, alla har eller haft praktfulla och väl anlagda trädgårdar/parkmiljöer, prunkande och frodig grönska. men estetiska och visuella referenser har också hämtats från filmens värd, Alice i underlandet och Kalle och Chokladfabriken av Tim Burton. Båda dessa filmer utspelar sig i en smått surrealistisk drömvärd, scener i sprakande färger, och med osannolika skalförskjutningar. Visuellt är de för mig förföriskt klatschiga i sin totala galenskap. Ambition med min gestaltning: Jag vill att den skall studsa ut och ta visuell rymd i anspråk. Gestaltning består av tio stycken stiliserade växter, i en generöst tilltagen skala. För att skapa rumsligheter i ett redan existerande rum är de arrangerade i tre grupper, om två, tre samt fem stycken, Verket har varken någon fram eller baksida, vilket har varit ett personligt krav från mig själv i mitt skissarbete. Verket invigdes i nov 2015 men byggnaden/1:a etappen i övrigt öppnar för allmänheten hösten 2016.

https://konstennyakarolinskasolna.wordpress.com/2015/07/01/anna-berglunds-picta-hortum-installeras-det-forsta-verket-for-en-innergard/

http://konstennyakarolinskasolna.wordpress.com/2015/11/12/visning-av-de-fyra-forsta-konstverken-pa-nya-karolinska-solna/

https://konstennyakarolinskasolna.wordpress.com/2015/03/12/pa-besok-i-glasriket/

 

Holocen webb Red bear green goat Bling bling Hommage Absolut

december

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

2017 närmar sig sitt slut, i atelje´n här på Krukmakargatan 22 rullar arbetet med de två innergårdarna på Nya Psykenheten i Umeå vidare, detaljer kring ljusbestyckningen och montagelösningar mm. Samtidigt skissar jag på ett annat uppdrag som jag pga sekretessen kring projektet inte kan nämna detaljer kring i dagsläget. - skiss inlämning sker i mitten av [...]

augusti

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Mitt nästkommande projekt, gestaltnings av 2 gårdar till Nya Psyk-enheten som är under uppförande i Umeå. Kart 2019/2020 Konsten för mig har varit att bryta det linjära och strukturerade…Här några tankar kring det. Jag har valt att arbeta med mjuka, sfäriska skulpturala former med inslag av LED-ljus, både i gård 1 och i gård 2. [...]

Anna Berglund

Jag har sedan min MFA-examen från Konstfack 2006, i princip uteslutande arbetat med gestaltningar för/i det offentliga rummet. För stat, kommun och landsting över hela landet.Varje plats och rum har sina specifika förutsättningar och utmaningar. Att arbeta fram ett offentligt verk som har en visuell relevans för både brukaren och för platsen i sig, är drivkraften och inspirationskällan för mig, oavsett vilken stad, plats eller rum jag har fått förmånen att arbetar i.

* född -73 och uppvuxen i Småland, men bor sedan år 2000 i Stockholm, arbetar i sin atelje´på Krukmakargatan 22 på söder i Sthlm men är verksam över hela landet.